Hanns Simons

Photographie

Franz Gustav Joachim Forsmann (1795 – 1878)